Provincie krijgt zeventig klachten

Het nieuwe systeem voor klachtenbehandeling van de provincie Vlaams-Brabant werpt vruchten af. Eind december 2008 stond de teller op zeventig klachten waarvan er 43 in aanmerking kwamen voor verder onderzoek. 'Een ontvankelijke klacht betekent niet dat er een fout werd gemaakt', zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor organisatie en planning. 'Vaak is er een logische verklaring. Wegenwerkzaamheden, verkeersveiligheid en fietspaden zijn thema's die geregeld opduiken. Er liepen ook klachten binnen over de tarieven, bijvoorbeeld in de provinciedomeinen.' (BMK)

www.vlaamsbrabant ...