Stadsbus

Uit een evaluatie blijkt dat de bezettingsgraad van de stadsbussen fors te wensen over laat. Om het gebruik van de bussen aan te moedigen, wordt 108.000 euro geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur. (ibo)