Deolontogische code

De deontologische code is een middel om corruptie te bannen uit de gemeentelijke werking. Het schepencollege was amper vertegenwoordigd in de gemeenteraadscommissie waar de deontologische code besproken werd. Het overgrote deel van de discussie verliep tussen de oppositie en de topambtenaren van de gemeente. De SP.A-sSirit-Groen!-fractie is bijzonder tevreden met de degelijke inbreng van de ambtenaren maar wil de politieke discussie voeren met de collega-gemeenteraadsleden en vooral met de politiek verantwoordelijken: de burgemeester en de schepenen. (ehs)