Twijfels over broos beursherstel
De beurzen werden gisteren geholpen door een positief rapport van Lehmann Brothers over de financiële sector.epa
Foto: © BORIS ROESSLER
Met geldinjecties en renteaanpassingen pogen de centrale banken de kredietcrisis wereldwijd te bezweren. Voorlopig lijkt dat te lukken. Maar is dit een duurzaam herstel of moet het ergste nog komen?

financiEn

van onze redacteurNadat de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten wereldwijd banken in moeilijkheden had gebracht en beurzen in een neerwaartse spiraal had doen belanden, injecteerden de centrale banken in Europa, Japan en de VS de voorbije weken honderden miljarden vers geld in de financiële markten.

De Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, ging vorige vrijdag zelfs nog een stapje verder en verlaagde de 'discount rate', de rentevoet waartegen de commerciële banken geld kunnen lenen van de centrale bank. Met die ingreep wou Fed-voorzitter Ben Bernanke de rust terugbrengen en vermijden dat de kredietcrisis de hele economie zou besmetten.

Het eerste is voorlopig gelukt. Op de Aziatische en Europese beurzen zette het herstel, dat vrijdag al op Wall Street werd ingezet, zich maandag door. De beurzen werden daarbij geholpen door een positief rapport van Lehmann Brothers over de financiële sector, die volgens de zakenbank ondergewaardeerd is.

En ook de Franse minister van Financiën, Christine Lagarde, deed haar duit in het zakje. 'Ik denk dat het ergste van de kredietcrisis achter ons ligt. Ik sluit niet uit dat -met name in de Verenigde Staten- er nog beleggingsfondsen in problemen kunnen komen. Maar dat is een klassiek verschijnsel in Amerika, waar financiële spelers zich wel vaker schuldig maken aan excessen.'

Toch blijven veel waarnemers met twijfels zitten. Sommigen noemden de heropleving van de beurskoersen maandag zelfs een 'suckers rally', een beursherstel voor sukkels. Volgens die sceptici is de Fed de toon van haar verhaal langzaam aan het wijzigen. Tot voor enkele weken was inflatie duidelijk de hoofdzorg. Maar in de begeleidende tekst van vrijdag liet Bernanke duidelijk verstaan dat de risico's op een tegenvallende economische groei toegenomen zijn. De kans op een recessie in de VS blijft dus bestaan en de bodem op de aandelenmarkten is nog lang niet bereikt.

Bovendien weet niemand vandaag hoe groot de hypotheekverliezen zijn en waar ze precies zitten. Dit weekend raakte bekend dat na IKB een tweede Duitse bank, Sachsen LB, in de problemen is geraakt door risicovolle beleggingen op de hypotheekmarkt in de VS. Sachsen LB moest geholpen worden met ruim 17miljard euro aan kortlopende noodkredieten.

De kans is bovendien groot dat er nog meer slecht nieuws boven water komt. De kredietbeoordelaar Moody's waarschuwde onlangs dat er een aanzienlijke kans is dat een groot hefboomfonds of een andere financiële speler ten onder zal gaan, maar dat het best drie tot zes maanden kan duren voordat duidelijk wordt welke grote partij de markten opnieuw in een mogelijke chaos stort.

Waarnemers speculeren er dan ook op dat de onrust nog een tijd zal voortduren en dat de centrale banken verleid zullen worden tot verdere steunmaatregelen. Volgens waarnemers groeit de kans dat de Fed op 18september ook het centrale rentetarief van 5,25procent zal verlagen en dat de Europese Centrale Bank (ECB) de verwachte renteverhogingen achterwege laat.

Al is er over dat laatste veel discussie, want als de ECB het Amerikaanse rentevoorbeeld volgt, geeft ze de markt weliswaar meer ademruimte, maar geeft ze ook negatieve signalen. Zo kan een dergelijke actie uitgelegd worden als een nieuw voorbeeld van hoe zwaar de crisis wel is. Of dat zal volstaan om de markten te bedaren, is dan ook twijfelachtig.