VERTELLERS

Het Tongerse kunstfestival Artuatuca zoekt niet alleen dansers, maar ook vertellers voor de viering van het eerste lustrum. Inwoners van Tongeren kunnen dan eeuwenoude verhalen vertellen in een feeëriek verlicht begijnhof. De Queeste werkt mee, er zijn al workshops in het Munthuis op 16 april en daar kunnen de vertellers hun verhalen kwijt tussen 10 en 12 uur. (vt)