Splits, splits, splits
Foto: © Michiel Hendryckx
Veeg teken aan de wand. Monopoly wil België splitsen. Althans op de kartonnen speelborden die het bedrijf Hasbro uitgeeft. Een simpele internetpeiling naar de steden die de Belgen op het volgende speelbord willen zien, is afgevoerd. Te ontvlambaar in het huidige politieke klimaat. Ondertussen zouden we dan eens voorstander zijn van een aanhechting bij onze Noorderburen, dan eens van het behoud van België om vervolgens en masse voorstander te blijken van volledige onafhankelijkheid. Als om te bewijzen dat wat we zelf doen we beter doen, organiseerde de Vlaamse overheid een peiling om te peilen of de Vlaming in peilingen gelooft. Het verrassende en verlossende antwoord: ja. Die peiling hadden ze beter meteen ook in Wallonië uitgevoerd, dan wisten we meteen of ze daar enig geloof hechten aan onze peilingen die ons boekstaven als separatisten.

Ik ben het beu alle mogelijke trivia op mijn bord geserveerd te krijgen met een flinke Waals-Vlaamse twist. Ik ben een overtuigd regionalist. Ik geloof in samenwerking tussen sterke regio's. Het beste bewijs daarvan is trouwens het stevig netwerk van twaalf innoverende regio's dat Flanders DC bouwde. Groeimotoren zoals Catalonië, Québec, Qingdao en Baden-Württemberg delen er hun beste voorbeelden op het vlak van innovatie met Vlaanderen. We zouden erbij winnen als Wallonië straks ook bij dat selecte kransje hoort.

Maar het getuigt van een onmetelijke provinciale kneuterigheid om het douchegedrag in ons land regionaal in kaart te brengen. Zo deelde onze openbare omroep me onlangs het erg belangrijke nieuws mee dat Walen langer onder de douche staan dan Vlamingen. Interessant. En wist u dat het noorden van het land meer geld uitgeeft aan schoolgerief dan het zuiden? Fascinerend.

Kunnen we het even hebben over dingen die ertoe doen? En kunnen we in het publieke debat emotie vervangen door ratio? Dus wat mij interesseert: hoe brengen de Walen het ervan af op vlak van innovatie - een bevoegdheid die al even in de regionale portefeuille zit? Enkel een flinke dosis innovatie en een serieuze economische heropleving kunnen ervoor zorgen dat we binnenkort minder dan 4,5 euro per dag storten op Rudy Demotte's rekening. Het Federaal Planbureau bracht een aantal interessante gegevens in kaart. Vlaanderen doet het beter op vlak van 'output indicatoren' en wint met fietslengtes voorsprong de race voor het aantal octrooien per inwoner. Dankzij doorgedreven innovatie steeg de arbeidsproductiviteit in Vlaanderen in 2004 met 1.7%, een volledig procent meer dan in Wallonië. Dat had zo zijn effect op het BBP per inwoner: Vlaanderen scoort 107 en Wallonië 77 voor een Europees gemiddelde van 100.

Maar wat we weinig horen is dat onze Franstalige vrienden een behoorlijk inhaalbeweging hebben ingezet op een aantal 'input indicatoren'. Straks volgt hopelijk de output dezelfde evolutie. Zo bedraagt het verschil met Vlaanderen in onderzoeksinvesteringen, gemeten als percentage van het BBP, nog minder dan een tiende van een percent. In 2005 werkten in Wallonië ongeveer evenveel hoger opgeleiden in kennisintensieve sectoren als bij ons.

Dat alles wil nog niet zeggen dat ik begrijp waarom dit jaar maar 97 miljoen euro voor het Marshallplan is uitgegeven bezuiden de taalgrens terwijl er 294 miljoen euro voorzien was. Of dat het een goede zaak is dat nog maar 12% van het budget voor onderzoek en ontwikkeling is verdeeld. Maar wel dat een goed debat focust op de essentie en objectiveert. En op een uitkomst waar we allemaal beter van worden.

www.flandersdc.be

Lorin Parys is voorzitter van Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. Hij schrijft deze column in eigen naam.

e-mail: lorin.parys@flandersdc.be.