KPMG, Dexia, de bestuurders en FLV Fund betaalden al een schadevergoeding, maar het geld geraakt maar niet bij de beleggers.

Terwijl in België het proces L&H over de schuldvraag pas morgen start, werd in de VS al drie jaar geleden een schikking getroffen om gedupeerden gedeeltelijk schadeloos te stellen. Desondanks valt het stilaan niet langer uit te sluiten dat een eventueel in België uitbetaalde schadevergoeding toch nog eerder de beleggers zal bereiken.

In oktober 2004 maakten KPMG Bedrijfsrevisoren België en de Amerikaanse tak KPMG LLP als eerste een schikking bekend. Die hoorde tot de grootste schikkingen ooit in het accountantsberoep. Het advocatenkantoor Berman DeValerio uit Boston, gespecialiseerd in zogenaamde 'class action suits', of collectieve acties, had 5 miljard dollar gevraagd.

Van de 115 miljoen dollar die werd toegekend, claimde Berman DeValerio een kwart of zo'n 28,75 miljoen dollar voor zichzelf, zodat voor de beleggers slechts 86,25 miljoen dollar overbleef. Daarbij gold een dubbele beperking: ze was enkel geldig voor de beleggers die tijdens een bepaalde periode aandelen LHSP hadden gekocht en dat uitsluitend via de Nasdaq-beurs. De beleggers moesten bovendien ingaan op de schikking.

De betrokken periode situeert zich tussen 28 april 1998 en 9 november 2000. Die laatste datum, is de datum dat L&H onder druk van KPMG bekend maakte dat de boekhouding fouten en onregelmatigheden bevatte, wat KPMG in staat stelde om mee te delen dat ze niet langer achter de vermelde boekhoudkundige staten stond.

Ook de bestuurders van L&H sloten al een (kleine schikking) van circa 5,27 miljoen dollar bruto af met gedupeerde Nasdaq-beleggers. Het beursgenoteerde durfkapitaalfonds FLV Fund sloot dan weer een minnelijke schikking ter waarde van 500.000 dollar in de zaak Filler, Stonington, Baker en Bamberg.

Eerder dit jaar maakte Dexia een dading bekend van bruto 60 miljoen dollar, iets minder dan de helft van KPMG. Ook hier mag aangenomen worden dat een kwart naar de tussenpersonen gaat. Hier is de einddatum voor het aankopen van aandelen (9 november 2000) dezelfde, maar ligt de startdatum anders: 19 augustus 1998. (pdd)

www.lernouthauspiesettlement.com