DE KIJK VAN VAN DYCK

VAN ALLE LEEFTIJDEN

Afgelopen week laaide het maatschappelijk debat rond brugpensioen op 50jaar weer hoop op, naar aanleiding van de recente regeling voor de Opel-Arbeiders. De jonge leeftijd waarop met brugpensioen kan worden gegaan, is in tegenstrijd met de wens -of beter noodzaak- om de gemiddelde duur van een Belgische arbeidsloopbaan te verlengen. En op die manier ons stelsel van sociale zekerheid betaalbaar te houden naar de toekomst. Té jong om uit de arbeidsmarkt te stappen, luidt één van de veel gehoorde argumenten contra. Maar ook, een té zware last voor de generaties die komen. Het zijn de jongeren van vandaag die de rekening gepresenteerd zullen krijgen en die is niet mis, klinkt het luid. Of het dan straks tot een oorlog tussen de generaties zal komen? Paradoxaal genoeg zijn er veel signalen die erop wijzen dat nooit tevoren generaties zo op één lijn gestaan hebben. Jongeren nemen hun ouders mee naar hun diploma-uitreiking, verschillende generaties muziekliefhebbers ontmoeten elkaar op Rock Werchter of Facebook, 'Hotel Mama' is nog nooit zo populair geweest en de kans is groot dat u op uw vakantiebestemming drie generaties van één familie samen op vakantie tegenkomt. Harmonie tussen generaties overheerst dan toch op het conflict?

Ook in de wereld van merken dient deze tweespalt zich aan. Er was een tijd dat merken zich heel nadrukkelijk profileerden op de jonge generaties. In de jaren tachtig vochten de banken bijvoorbeeld om ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen