Belastingen niet verhoogd

Schepen van Financiën en Begroting Rudy Corijn belooft dat de Ninoofse belastingen onder geen enkel beding zullen verhoogd worden. Op de komende gemeenteraad wordt de begroting gestemd, maar van hogere opcentiemen of een hogere personenbelasting is alvast geen sprake.

'De personenbelasting blijft gehandhaafd op 7,5 procent en ook aan de 1.375 opcentiemen wordt niet geraakt ...