Dak

Het gemeenschapscentrum De Route blijft geld uit de gemeentekas opslorpen. In de begroting 2008 is 70.000 euro ingeschreven voor de herstelling van het dak, de bouw van een berging aan de bistro, de aankoop van aanvullende theatertechnieken en de eindafrekening van de aannemer. (gvdv)