Website

De buurtvereniging van de Appelmanslaan, Oudstrijdersstraat, Berchemstraat en Spanjeberg heeft nu ook een website: www.vijverkwartier.be (ckd)