Opbouwwerk

Mensen die het sociaal moeilijk hebben kunnen een beroep doen op opbouwwerkster Liezy Claes bij het OCMW. Wie met kopzorgen zit over werkloosheid, financiën of de opvoeding van de kinderen kan bij haar terecht. Samen wordt er dan naar een oplossing gezocht. Liezy Claes is bereikbaar op het nummer 013-35.17.80. (vjl)