Gouden Huppel

Op 9januari 2008 wordt de tweede Gouden Huppel uitgereikt. Dit hertje, een kunstwerk van Audrie Pauwels, is een onderscheiding waarmee het stadsbestuur een individu of organisatie bekroont die het toeristische Hasselt promoot buiten de stads- en landsgrenzen. (pdp)