Sanering

Westerlo start met een tankslag. Men wil mensen verzamelen die samen hun ongebruikte ondergrondse stookolietanks onschadelijk willen maken. Op 16januari om 20 uur is er een infovergadering in zaal 't Rietje van het OCMW-rusthuis. (klo)