Driane

Het huis Driane moet de volgende jaren het referentiepunt worden qua bejaardenbeleid en niet alleen voor de mensen die er wonen. In die optiek zullen gemeente en OCMW de infrastructuur herbekijken en eventueel aanpassen. (mph)