Subsidies

Het bestendig bureau van de Herentalse Cultuurraad berekende de subsidiebijdragen voor 2007 aan de hand van de ingediende jaarverslagen. Er wordt nu 13.600euro verdeeld. Theatergezelschap Theaterspektakel ontvangt een speciale toelage van 14.874euro. (mph)