Lindelei

Voor de Lindelei is de bouw van 16sociale koopwoningen goedgekeurd. Arro Antwerpen zal de gronden verwerven en starten met de bouwplannen voor deze woningen. Het OCMW zelf zal geen woningen in haar opdracht laten bouwen om ze dan voort te verhuren. (kcl)