Rente in VS minder omlaag dan gehoopt
Fed-voorzitter Ben Bernanke verwacht een afname van de inflatie.ap
Foto: © Pablo Martinez Monsivais
De Amerikaanse centrale bank verlaagde haar belangrijkste rente gisteren met 0,75 punt. Dat is evenveel als de markten verwachtten, maar minder dan werd gehoopt.

conjunctuur

De Federal Reserve rekent nu 2,25 procent aan voor leningen die banken elkaar op zeer korte termijn toestaan om aan hun reserveverplichtingen bij de Fed te voldoen. Dat is het laagste peil sinds einde 2004. Het is ook de tweede verlaging met driekwart punt op rij. De centrale bank verlaagde gisteren ook haar discontotarief met driekwart punt tot 2,5 procent.

Zondag had de Federal Reserve dat tarief ook al met een kwart punt verlaagd en de zakenbanken bovendien rechtstreeks toegang gegeven tot haar discontofaciliteit, iets wat niet meer gebeurd was sinds de crisis van de jaren dertig. Op die manier hoopt zij de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden die ontstaan zijn door de felle waardevermindering van financiële producten die gekoppeld zijn aan woonkredieten.

Recente informatie, zegt de Fed in haar toelichting bij de rentebeslissingen, wijst erop dat de Amerikaanse economische activiteit voort vertraagd is. De consumptie groeit minder snel en de situatie op de arbeidsmarkt gaat achteruit. De spanning op de financiële markten neemt niet af en de verkrapping van de kredietvoorwaarden en de steeds slechter wordende de situatie op de huizenmarkt zullen waarschijnlijk ook de komende kwartalen nog op de groei wegen.

De inflatie, luidt het, is al hoog en sommige indicatoren wijzen op nog verder oplopende inflatieverwachtingen. Daarom vindt de Fed dat de evolutie van de prijzen 'van dichtbij moet worden gevolgd'. Toch verwacht de Federal Reserve tijdens de komende kwartalen eerder een afname van de inflatie. Zij baseert zich daarvoor op een vertraging van de prijsstijging van olie en andere grondstoffen omdat de prijs van een jaar geleden aanzienlijk hoger begint te liggen. Bovendien is de capaciteitsbezetting in de industrie aan het afnemen.

'De renteverlagingen van gisteren moeten er, in combinatie met de beslissingen van het weekeinde, voor zorgen dat de Amerikaanse economie tijdens de komende maanden blijft groeien en dat de risico's voor de toekomstige economische activiteit verminderen.'

Blz. E8-E9 dossier.