Ninovestraat maanden dicht

Maandag 6 augustus starten, grotendeels in opdracht van collectorenbouwer Aquafin, de grootscheepse riolerings- en wegenwerken op de rotonde Veemarkt en in de Ninovestraat. Er wordt daar voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel. Twintig, respectievelijk 130 werkdagen is de voorziene uitvoeringstermijn.

De rotonde Veemarkt wordt tijdelijk verwijderd en het verkeer zal geregeld worden door verkeerslichten. Eind augustus zal dit kruispunt wegens het aanbrengen van asfalt voor twee of drie dagen volledig ...

Niet te missen