Ontsluiting

De gemeenteraad boog zich over de realisatie van een industriële ontsluitingsweg van de industriezone Hambos naar de Mechelsesteenweg. De gemeente Haacht sloot hiervoor een overeenkomst met Herent en de nv Waterwegen en Zeekanaal. De betrokken partijen zullen onderzoeken op welke manier een ontsluitingsweg kan gerealiseerd worden die tegelijkertijd nuttig is voor Cargill Malt in Herent. Een oplossing gaat richting Wijgmaal lopen. Dan zou de weg aansluiten op een nieuwe beweegbare brug over de vaart, afwaarts Cargill Malt en vervolgens op de N 26. (dbp)