Padden

Aan het Broek in Meeuwen heeft de Natuurpuntafdeling al paddenschermen geplaatst. De paddentrek begint de laatste jaren door de zachte winters telkens vroeger. De schermen voorkomen dat padden de drukke weg oversteken. Ze worden opgevangen in emmers langs de schermen en vrijwilligers zetten de padden over. (kvh)