Bram Claeys, Bond Beter Leefmilieu

'Ik hoop dat het Klimaatplan een even grote impact zal hebben als de invoering van de euro. Wat Europa gepresteerd heeft, is een geweldige stap vooruit en daar zouden we met z'n allen blij om moeten zijn. Maar toch heeft Europa nog een kans gemist. Het is de zelfverklaarde leider tegen de klimaatverandering en wil, zo zegt het zelf, dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijft. In dat geval moeten we tegen 2020 30 procent minder CO2 uitstoten. Terwijl in hun akkoord 20 procent staat. Ik denk dat dat de internationale onderhandelingen voor een post-Kyoto-akkoord zal hypothekeren.'

rr<br>
rr
'Positief is de hervorming van de emissiehandel. Tot nu krijgen bedrijven en de elektriciteitssector CO2-rechten gratis ...