Nieuwe opleidingen voor werklozen

ACV Kempen richt in samenwerking met RVA al een aantal jaren opleidingen in voor werklozen die opnieuw willen studeren. Het gaat over voorbereidende studies op een beroep waarvoor een tekort is op de arbeidsmarkt.

Voor het secundair onderwijs kan je onder andere kiezen uit de richtingen bouw, beenhouwerij, elektronica en informatica. Voor het schooljaar 2008-2009 komt daar kinderverzorging ...