SOCIAAL

Toch loonakkoord voor 350.000 bedienden

Vakbonden en werkgevers zijn het dan toch eens geraakt over een ontwerp van loonakkoord voor de 350.000 bedienden (uit bijna 50.000 bedrijven) die vallen onder het paritair comité 218 (anpcb). Begin vorige week was het loonoverleg nog afgesprongen maar de sociaal bemiddelaar heeft donderdag een nieuw bemiddelingsvoorstel op tafel gelegd dat voor beide partijen aanvaardbaar lijkt. De bediendebonden LBC en BBTK consulteren volgende week hun achterban. Allicht wordt de tekst goedgekeurd en valt de actiedreiging weg.

Bovenop de index (en de jaarlijkse baremaverhogingen) gaan de lonen van ...