Jobstudenten

Het schepencollege heeft een nieuwe regeling voor de aanwervingen van zomerjobstudenten goedgekeurd. Het OCMW heeft deze regeling ook goedgekeurd. Vanaf 2008 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven van 1februari tot en met 15april. Het nieuwe sollicitatieformulier kan je downloaden via www.londerzeel.

be of kan ...