Landschap

De gemeente bezit heel wat kleine landschapselementen (KLE's). Dat kunnen onder meer belangrijke bomen, kapelletjes, haagkanten of poelen zijn. Om deze KLE's beter te beschermen, start de gemeente een inventarisatieronde. Op grond van die gegevens kan een gepast beschermingsprogramma worden opgezet en kunnen bouw- en natuurvergunningen waar nodig deze KLE's beschermen. (mpv)