Leegstand

De gemeente heft een bijkomende belasting van 100opcentiemen op de aanslagvoeten die ingevoerd werden door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de leegstand en de verkrotting van gebouwen en woningen te bestrijden. Dat is eveneens het geval voor leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimtes. (fg)