De jobaangroei begint af te nemen, maar de knelpuntberoepen blijven bestaan.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse kmo-barometer van de ondernemersorganisatie Unizo, uitgevoerd bij 700 Vlaamse kmo's.

De resultaten wijzen op een lichte daling van het werkvolume in één op de vijf van de kmo-bedrijven. Maar de Vlaamse ondernemers verwachten niet dat er een echte achteruitgang van de economische activiteit op komst is. Ze houden het op een groeivertraging, in lijn met de globale conjunctuurbeweging.

Eenzelfde beeld gaat op voor de evolutie van de werkgelegenheid. De kmo-jobindex voor het huidige, derde kwartaal van 2007 ligt lager dan die in het voorgaande, tweede kwartaal. Zo'n tien procent van de ondernemingen telt nu minder personeel dan in het tweede trimester. Maar ook het omgekeerde kan. In West-Vlaanderen geeft zeventien procent van de bedrijven een hogere werkgelegenheid op dan in de voorbije zomermaanden.

Voor het laatste kwartaal van dit jaar verwachten de kmo-ondernemers een lichte vertraging in de tewerkstellingsgroei. Uitgesproken negatief is de toestand zeker niet. Ondanks de vertraging verklaart negentien procent meer mensen in dienst te zullen nemen in de nabije toekomst. Slechts drie procent van de kmo-bedrijven denkt minder mensen in dienst te zullen hebben.

Vooral de dienstensector verwacht meer mensen in dienst te nemen (24 procent), gevolgd door de industrie (20 procent) en de bouw (19 procent). In de kleinhandel is het optimisme het zwakst: 14 procent van de bedrijven voorspelt dit jaar nog bijkomend personeel te zullen aanwerven. Daartegenover staan 6 procent van de kmo's in de kleinhandel die een personeelsafbouw in het vooruitzicht stellen.

De prognoses die voortkomen uit de Unizo-enquête volgen dezelfde lijn als de resultaten van de driemaandelijkse jobbarometer van Manpower (DS 12 september).

Toch beschouwt Karel Van Eetvelt, de gedelegeerd bestuurder van Unizo, de bestaande krapte op de arbeidsmarkt en de aankomende vergrijzing van de beroepsbevolking als de belangrijkste uitdaging voor het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

'Ik hoor nu al twee jaar voortdurend dezelfde klacht bij onze kmo's: we vinden geen personeel meer', aldus Van Eetvelt. 'De knelpuntberoepen blijven onverminderd bestaan. En dat ondanks de recente berichten over herstructureringen in een aantal, vooral multinationale bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt zet een rem op de rendabiliteit en de groei van onze bedrijven, in de eerste plaats van onze kmo's. Ze fnuikt daardoor ook de zo noodzakelijke economische groei.'

Unizo wil het daar naar eigen zeggen niet bij laten. Van Eetvelt wil een actieplan uitwerken met de Vlaamse en de federale regering en met de andere sociale partners. Wat zijn de krachtlijnen van dat actieplan?

'Er is actie nodig op vele terreinen. Meer vorming en bijscholing. Tijdskrediet en brugpensioen herleiden tot de oorspronkelijke bedoeling. Meer en goedkopere kinderopvang. Mensen stimuleren werk te aanvaarden ongeacht de leeftijd of de regio waar ze wonen. Maar ook werkgevers stimuleren om 50-plussers en nieuwe Belgen kansen te geven. Meer stages en opleidingen in de bedrijven, plus een herwaardering van het technisch en het beroepsonderwijs. De regels over deeltijds en uitzendwerk versoepelen. Durven nadenken over nieuwe arbeidsmigratie. En - vooral - een groter verschil creëren tussen de werkloosheidsuitkeringen en het nettoloon.'

De Unizo-topman benadrukt dat het leitmotief moet zijn: 'Beloon wie werkt en/of meer wil werken. En laat al wie bewust niet of minder wil werken daarvoor ook de eigen verantwoordelijkheid opnemen.' (jir)

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig