Provincie keurt verkaveling 'sBoschstraat Hoogstraten niet goed

Het provinciebestuur heeft het beroep aanvaard van de omwonenden tegen een geplande verkaveling in de 'sBoschstraat.

De verkavelingsaanvraag voor de 'sBoschstraat werd een jaar geleden ingediend door projectontwikkelaar Vastgoed CW. Net buiten de bebouwde kom van Hoogstraten wil men achttien kavels realiseren in een ...