Na vijf jaar moeilijke discussies is er een compromis over consumentenkrediet.

De regeringen van de Europese Unie zijn het eens geworden over regels die de voorwaarden harmoniseren voor het toestaan van leningen onder de 100.000 euro aan consumenten. Het gaat om een markt van om en bij de 800 miljard euro per jaar.

Hoofddoel van de regeling is de vergelijking van de tarieven makkelijker maken en dus een open Europese consumentenmarkt te creëren voor leningen.

Tot nu is zo'n grensoverschrijdende vergelijking van kredietvoorwaarden en -tarieven zo goed als onmogelijk, omdat er zeer verschillende wetgevingen zijn die de banken en kredietverstrekkers bovendien op een verschillende manier toepassen en interpreteren. De eenheidsmarkt op dat vlak is dus nog fictie. En Europese concurrentie evenzeer.

Dat zou nu moeten veranderen omdat de kredietverstrekkers gelijke procedures zullen moeten volgen en hun aanbod zullen moeten aanpassen aan een stramien dat in de hele EU gelijk is. Ook kredietverstrekking via internet wordt daardoor veel makkelijker.

Het jaarlijkse kostenpercentage zal bijvoorbeeld volgens een geijkte formule moeten berekend en gepresenteerd worden.

Niet onbelangrijk voor de kredietverstrekkers is dat ze grensoverschrijdende toegang moeten krijgen tot de gegevensbanken met de uitstaande schulden van kredietaanvragers. Maar een volledige harmonisering is er op dat vlak nog niet.

In de hele Europese Unie krijgen kredietaanvragers ook het recht om tot twee weken na het afsluiten van een contract op die beslissing terug te komen. Momenteel hebben Belgen maar zeven dagen bedenktijd.

Vervroegde terugbetaling van de lening mag ook minder dan voorheen bestraft worden volgens het nieuwe compromis. Het vervroegd terugbetalen van een lening onder de 10.000 euro zou zelfs zonder enige compensatie mogelijk moeten worden.

Het gaat nog maar om een politiek akkoord tussen de regeringen dat verder moet worden uitgewerkt.

Ook het Europees Parlement moet zich nog over deze kwestie uitspreken. (bb)