Geluidsschermen binnen de zes jaar

Minister Hilde Crevits (CD&V) bevestigt, op vraag van Vlaams Parlementslid Jan Peumans (N-VA), dat er geluidsschermen komen aan het verkeersplein van Lummen. ‘De bouwvergunning heeft de plaatsing van schermen verplicht binnen de zes jaar en dit ter hoogte van de woonstraten (zoals Genenbosstraat, Molemstraat, Kraaibergstraat, Rekhoven-straat)', zo luidt het. Lummen heeft steeds aandacht gevraagd voor het aspect ‘geluid' bij de aanpassing van het verkeersplein van E414-E313. Daaraan wordt gevolg gegeven. Een grondplan met aanduiding van de locatie van de geluidswerende schermen zit in het stedenbouwkundig dossier van de verkeerswisselaar.