Bouwkundig erfgoed in kaart gebracht

Het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid heeft een inventaris opgemaakt van het bouwkundige erfgoed in de fusiegemeente Torhout. Alle gegevens werden verzameld in een inventarisdocument. De inventaris kan als uitgangspunt dienen voor de selectie van beschermingsvoorstellen. Tevens kan de inventaris een hulpmiddel zijn bij de uitbouw van een duurzaam lokaal onroerend erfgoedbeleid en dienen als gids voor het bouwkundige erfgoed en als aanzet voor verder wetenschappelijk onderzoek. De inventaris is voor 8euro te koop in het Cultuurpunt, Markt 23. (aft)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen