Zitpenningen

De zitpenningen voor bestuursleden van de VZW dienst Kinderopvang worden verhoogd. De partij Durf! vindt dit geen voorbeeld van goed bestuur. 'Deze zitpenningen worden toegekend op het moment dat de vzw in geldnood zit', aldus Tom Dijckmans (Durf!). 'Tijdens dezelfde Algemene Vergadering werd immers beslist om de dotatie vanuit de gemeente te verhogen met 11.000euro omdat de afrekening van het afgelopen jaar in het rood kwam. De Dienst Kinderopvang is de enige gemeentelijke vzw die zich zitpenningen toekent.' (jaa)

Niet te missen