'Mensen hebben hier nog echt zin om te werken'
Alexander Paklons: 'Voor het eerst neemt iederéén deel aan de groei. Ook de Poolse boeren hebben het beter dan vijf jaar geleden.'Jaroslaw Deluga-Gora / Fotoescap Foto: © Jaroslaw Deluga-Gora / Fotoescap
Alexander Paklons, marketeer en voorzitter van Fortis Bank Polska, geniet met volle teugen van de economische heropleving van het Oostblok. 'Ik vergelijk Polen een beetje met Vlaanderen in de jaren zestig, toen alles mogelijk leek.'

banken

van onze redacteurHoelang werkt u eigenlijk al voor Fortis?

'Eigenlijk al ruim 27 jaar, waarvan de helft in het buitenland. Neen, zelfs iets meer. In het begin van mijn carrière kwam ik al snel in Kortrijk terecht, waar ik het ruim drie jaar lang uitstekend naar mijn zin heb gehad. En eigenlijk is “het Texas van West-Vlaanderen, ook wel een beetje het buitenland (lacht).'

Voor u in Polen terechtkwam, hebt u ook lange tijd in Parijs en voordien in Singapore activiteiten voor Fortis geleid. Kunt u deze buitenlandse ervaringen vergelijken?

'Behalve dat het hier natuurlijk telkens over totaal verschillende volkeren en culturen gaat, zit er eigenlijk wel een rode draad in al mijn buitenlandse missies. Weet u, mensen zijn eigenlijk overal hetzelfde. Ze zijn constant op zoek naar meer comfort en persoonlijk geluk.'

Maar niet iedereen vindt wat hij zoekt. Hoe zit dat in Polen?

'In de VS is het pessimisme naar het diepste punt gezakt in dertig jaar, lees ik. Wel, in Polen is het net omgekeerd. Men is hier nog nooit zo optimistisch geweest. Ik vergelijk het een beetje met Vlaanderen in de jaren zestig, toen alles mogelijk leek. Datzelfde effect is er hier nu. Weet u, de mensen hebben hier nog echt zin om te werken omdat ze weten dat ze het dan morgen beter hebben.'

Hoe kunnen ze daar zo zeker van zijn?

'Overal waar het opleidingsniveau voldoende hoog is en de mensen gemotiveerd zijn om bij te leren en te werken, is er een vruchtbare voedingsbodem voor welvaart. En in Polen studeert 53 procent van de jongeren na hun 18 jaar verder, dat is een van de hoogste cijfers in Europa. Bovendien is de opleiding hier goed, wat men er ook mag van zeggen.'

'Weet u, het eerste jaar vroegen bezoekers uit België mij: wat moet ik zeggen, innige deelneming of gefeliciteerd? Nu bestaat daar geen twijfel meer over.'

Ik heb mij laten vertellen dat vooral de welvaart in de Poolse steden in een razend snel tempo toeneemt?

'Absoluut. Warschau, bijvoorbeeld, is gewoon onherkenbaar geworden. Van de donkere straten met politie of legerpatrouilles op elke hoek van de straat, is niets meer te bespeuren.'

Maar hoe zich het met het platteland? Critici zeggen dat de tijd daar nog is blijven stilstaan. Met name de wegeninfrastructuur is op vele plaatsen nog altijd een ramp.

'Tja, maar hoelang hebben moderne Westerse landen als Frankrijk niet nodig gehad om hun wegennet uit te bouwen? Als ik erop uit trek, naar een van de vele fruitteeltbedrijven bijvoorbeeld, dan zie ik dat elk tweede huis een nieuw dak heeft. Voor het eerst neemt iederéén deel aan de groei. Niet alleen de lonen van de ambtenaren of het medische personeel stijgen, ook de Poolse boeren hebben het beter dan vijf jaar geleden.

Hoe is uw Pools eigenlijk?

'(lacht) “Nie mam z tym problemu, (dat valt goed mee, red). Pools was een voorwaarde om benoemd te worden als voorzitter van de bank. Ik heb gedurende mijn eerste jaar drie voormiddagen per week intensief les gevolgd. De meeste conversaties met mijn ondergeschikten gebeuren trouwens in het Pools.'

En hoe kijken de Polen dan tegen u aan? Ziet men u als Belg of als Let, want uw ouders zijn afkomstig uit Letland?

'Dat klopt inderdaad. Ik ben van Letse afkomst, maar ben in België opgegroeid. Toch heb ik als kind vaak met open mond geluisterd naar de verhalen over wat er allemaal gebeurde achter het IJzeren Gordijn. Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid naar het voormalige Oostblok. Maar nu ik in Polen ben, moet ik toch vaststellen dat ze mij vooral zien als een Belg. Ik ben een vertegenwoordiger van het moederhuis, hé, en dat is Belgisch. Al zorgt mijn Letse afkomst automatisch voor wat extra sympathie.'

Dat is wellicht nodig gezien het geschonden imago van België in het buitenland.

'Wel, ik denk dat men in België onderschat hoeveel respect men hier heeft voor ons land. En dan heb ik het niet alleen over respect voor het welvaartspeil dat wij hebben bereikt. Maar ook voor zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, een domein waarin wij als land ver vooruit zijn op een land als Polen.'

'Bovendien is het een onmiskenbaar voordeel dat Brussel niet alleen de hoofdstad is van België, maar ook de administratieve hoofdstad van de Europese Unie. Een instelling waar Polen toch veel aan te danken heeft.'

Maar zijn er dan geen kritische geluiden te horen? De Europese Raad was onlangs toch niet mals voor de niet-benoeming van drie burgemeesters in de Vlaamse rand.

'Ja, ik moet toegeven dat er daarover in Polen wel wat ongeloof en onduidelijkheid bestaat. “Wat gebeurt er daar bij jullie?,, vraagt men mij.'

Hoe is uw relatie met topman Jean-Paul Votron, ook een marketeer in hart en nieren? Ingewijden zeggen dat hij Fortis commercieel heeft wakker geschud. Klopt dat?

'Wel, mijn benoeming in Polen kwam er pas enkele maanden na zijn aantreden. Daarbij werd al snel duidelijk dat Jean-Paul meer winst wilde investeren in de buitenlandse groeimarkten. Dat heeft ons ook in Polen geholpen om sindsdien enkel grote stappen vooruit te doen, want anders hadden we wellicht langer moeten wachten op de financiële middelen om bijvoorbeeld overnames te doen. Bovendien moet ik zeggen dat hij de zaken nauw opvolgt. Minstens één keer per jaar komt hij op bezoek, waarbij hij telkens aangeeft welke de grote krijtlijnen zijn voor de toekomstige groei.'

Die groei in Polen is spectaculair, ook in de banksector. Vooral technologisch kunnen wij vaak nog wat van Polen leren, hoor ik.

'Dat klopt. Ik zal een concreet voorbeeld geven. Neem nu de Poolse Eurobank, dat is een dochter van Société Générale. Die hebben talrijke automatische bankkiosken staan in de grote winkelcentra. Daar kan iedereen - ook de niet-klanten - binnen de 10 minuten een beslissing hebben over een kredietaanvraag. Is het antwoord positief, dan komt er een plastic bankkaart uit de machine waarmee je enkele tientallen meters verder al een deel van het geld uit de muur kunt halen. Daar kunnen wij enkel van dromen.'

'Bovendien beschikken zij hier niet alleen over de recentste technologie, ook de marketingmethoden en de managementtechnieken zijn hier erg vooruitstrevend.'

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

'De pop-ups op internet bijvoorbeeld, bevatten in Polen meer beeldmateriaal en zijn veel creatiever. Al is dat meer een marketinginstrument dan een methode, geef ik toe.'