Nieuwe procedure Volkswagenwet
De EU-Commissie vindt Duitsland hardleers omdat Berlijn een arrest van het Hof negeert.

Brussel kondigde gisteren officieel aan dat er een nieuwe procedure wordt opgestart om Berlijn ertoe te dwingen een arrest te eerbiedigen waarin de speciale rechten die de overheid zichzelf wettelijk heeft toegekend in Volkswagen, onwettelijk werden verklaard. Die speciale rechten schrikken investeerders af, wat de facto neerkomt op een belemmering van het vrije verkeer van kapitaal. En dat mag niet volgens het EU-verdrag.

De Duitse regering liet na die veroordeling eerder dit jaar een afgezwakte wet goedkeuren. Maar de Europese commissaris voor Interne Markt, Charly McCreevy, liet al in april weten dat die nieuwe wet nog altijd de Europese regels schendt. Aandeelhouders die 20% van de aandelen in bezit hebben, kunnen nog altijd alle belangrijke beslissingen blokkeren. Nedersaksen heeft 20% van de aandelen in Volkswagen in handen. In de gewone Duitse wetgeving kunnen aandeelhouders die 25% van het kapitaal in handen hebben, beslissingen blokkeren.

Porsche, met 31 procent de grootste aandeelhouder in Volkswagen, zit mee achter de bezwaren van de Commissie. De sportwagenbouwer wil herstructureren. Maar de Volkswagenwet maakt dat de facto onmogelijk omdat de bonden de regering onder druk zetten. (bb)