Belgacom bespaart 32,6 miljoen door notionele-interestaftrek
Belgacom-topman Didier Bellens: 'Volgend jaar daalt mijn salaris.'belga
Foto: © HERWIG VERGULT
Tegelijk nuanceert het telecombedrijf het loon van zijn topman, Didier Bellens. Die streek vorig jaar ruim 2,7miljoen euro op, maar 'dat is een bedrag met belangrijke eenmalige elementen'.

telecom

van onze redacteurDe Belgacom-groep heeft het voorbije jaar 32,6 miljoen euro bespaard met de notionele-interestaftrek. Dat maakte het bedrijf bekend op de algemene aandeelhoudersvergadering. De notionele-interestaftrek is een regeling die door de vorige regering werd ingevoerd om investeringen aan te trekken, maar die ook tot heel wat controverse leidde.

Het gaat om een fiscale maatregel die het voor Belgische en buitenlandse vennootschappen even aantrekkelijk maakt om met eigen geld te investeren dan met geleend geld. Belgacom kan door beperkingen in de wet de maatregel niet toepassen op de vennootschap zelf, maar wel op de dochtermaatschappijen ervan. Het is de eerste keer dat Belgacom vrijgeeft in welke mate het van de notionele-interestaftrek profiteert. In 2006 beperkte de groep zich tot de verklaring dat de aftrek een 'positieve impact' zou hebben op de cijfers.

De 32,6 miljoen euro die nu vrijkomt, kan opnieuw aangewend worden om bijkomende aanwervingen of investeringen te doen, luidde het. Vorig jaar investeerde de Belgacom-groep 625 miljoen euro.

De volgende jaren zal dat bedrag in dezelfde ordegrootte liggen, onder meer om een volledig IP-gebaseerd netwerk op te zetten. Door over te stappen op zo'n netwerk op basis van het Internet Protocol, kan Belgacom het met veel minder wijkcentrales stellen. Die centrales zouden op hun beurt dan weer verkocht kunnen worden. Volgens analist Siddy Jobe van Bank Degroof zou Belgacom zowat 60 van zijn 600 centrales de komende jaren van de hand kunnen doen. Dat kan het bedrijf tot 125 miljoen euro opleveren.

Nog op de algemene vergadering nuanceerde voorzitter Theo Dilissen de mediaberichten over het loon van topman Didier Bellens. Aanvankelijk werd geschreven dat het ging om zo'n 3,5 miljoen euro in 2007. 'Dat zijn de kosten van de ceo voor het bedrijf,' aldus Dilissen. Dit bedrag is dus inclusief werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Het brutoloon dat op Bellens' loonstrookje vermeld staat, bedraagt volgens het jaarverslag 2,7 miljoen euro, waarvan 0,9 miljoen euro pensioenpremie. De gedelegeerd bestuurder zag zijn loon vorig jaar met 42% stijgen, de grootste sprong van alle Bel-20-bedrijven. Hij kreeg een hoger vast salaris, een hoger variabel loon en daarbovenop nog aandelenopties voor bijna 250.000 euro. 'In het bedrag zit 1 miljoen euro aan eenmalige elementen, zoals opties. Volgend jaar zal die one shot er niet zijn, dus in principe zal mijn loon dan dalen', zei de topman. Hij pleitte ook voor nog meer transparantie om de vergelijking met andere ceo's correct te laten verlopen. 'De informatie waarover de buitenwereld nu beschikt, volstaat niet.'

Belgacom kreeg van zijn aandeelhouders voorts een nieuw mandaat om de volgende achttien maanden eigen aandelen in te kopen. De groep bezit momenteel 3,1% van haar eigen aandelenkapitaal. Bellens verklaarde dat het bedrijf niet de intentie heeft om de aandelen te vernietigen. 'We houden de twee opties open: ze vernietigen als we de wettelijke grens van tien procent naderen, of ze gebruiken bij een eventuele overname.' De overnamemarkt is momenteel 'bijna dood', aldus de ceo. 'We blijven geïnteresseerd en hebben contacten, maar er zal vandaag niets gebeuren. De financiering is onzeker en er zijn weinig overnamekansen.'

Over het voetbalcontract luidde het dat het de bedoeling is dat Belgacom dat opnieuw kan binnenhalen, maar niet tegen elke prijs. 'Andere stations zoals Telenet, VTM of RTL laten zien dat een scenario zonder voetbal mogelijk is, maar het blijft toch onze doelstelling om voetbal aan te bieden', aldus de topman. Zonder het voetbalcontract zal er meer geld zijn voor andere projecten.

www.standaard.biz/belgacom