Jobstudenten

Om de personeelsleden van de gemeente de kans te geven om tijdens de zomer vakantie te nemen worden jaarlijks een aantal jobstudenten ingezet in het gemeentelijk zwembad, de technische uitvoeringsdienst, de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking. Geïnteresseerde jongeren vanaf zestien kunnen zich melden. (dbp)