Geen biogasinstallatie

De bestendige deputatie heeft de aanvraag voor het exploiteren van een vergistingsinstallatie voor biogasproductie in de Moeringstraat in Verrebroek geweigerd. Er werd beroep aangetekend maar dat werd ongegrond verklaard.