Aangiften personenbelasting

Wie hulp wil bij het invullen van zijn belastingbrief, kan op dinsdagen 15 en 22juni en donderdagen 17 en 24juni terecht op zitdagen van de controle der belastingen van Dendermonde in het gemeentehuis van Zele.