Vettaks is stap in de goede richting

Epidemioloog Luc Bonneux vroeg zich in deze krant af of er een probleem van overgewicht bestaat en of de overheid daar een taak heeft: het antwoord dat MARLEEN FINOULST, PATRIK VANKRUNKELSVEN en PATRICK MULLIE geven is tweemaal bevestigend.

© Marc Herremans - Corelio
De maatschappelijke organisatie van arbeid en gezinsleven is de voorbije decennia grondig gewijzigd. De relatieve prijs van voeding is sterk afgenomen, vooral de relatieve prijs van industrieel bereide ...