Gemeenteraad verliep niet ontwettig, beslist gouverneur

Provinciegouverneur Cathy Berx volgt de klachten van Vlaams Belang en CD&V over de gemeenteraad van 30 juni niet. Volgens beide oppositiepartijen is de gemeenteraad onwettig verlopen.

Cathy Berckx heeft de raadsleden van het Vlaams belang, die na de raadszitting klacht indienden, laten weten dat nergens uit het verslag van de adjunct-stadssecretaris noch uit zijn persoonlijke notulen ...