Tramverbindingen in kaart gebracht

In het mobiliteitsplan van de NMBS staat een toekomstvisie voor Vlaanderen in 2020. Het document heeft ook veel aandacht voor de Vlaamse rand.

De Lijn ziet in de randgemeenten vooral een netwerk van regionale trams. Deze trams verbinden verschillende punten binnen eenzelfde verstedelijkt gebied, zoals een verbinding tussen Tervuren en Jette ...