Vrijwillige ruilverkaveling voor betere landbouwgronden

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start in Dilsen-Stokkem en Maaseik met kavelbemiddeling voor landbouwers in het gebied Steenkamp-Wurfeld. Het project is uniek in Vlaanderen.

Via een kavelbemiddelaar kunnen landbouwers vrijwillig hun percelen ruilen om zo grotere en beter gestructureerde kavels te krijgen.De kavelbemiddeling start in het landbouwgebied Steenkamp-Wurfeld met een oppervlakte van 1.838 hectare tussen het centrum van Maaseik en Rotem. Het gaat om een deel van het project 'grove groententeelt'. Annick Serdons, communicatieverantwoordelijke van VLM: 'Het kadert in het project herstructurering landbouwgronden ...