WIJNBRONDAL

De sanering van het Wijnbrondal wordt in twee fasen getrokken. Het pad en de beek tot bij de trap kunnen gebeuren met overheidssubsidies, de trap zelf niet. Het kost de gemeente 200.000 euro. Het college hoopt het project in 2008 te realiseren. (mdg)