Ondanks de toenemende concurrentie zien de autoverzekeraars hun premie-incasso jaar na jaar stijgen. Eind 2006 haalden de Belgische autoverzekeraars samen zelfs meer dan een miljard euro op. Die evolutie hangt deels samen met de constante toename van de inschrijvingen van nieuwe voertuigen. In 2006 waren er bij de DIV 4,9miljoen wagens ingeschreven.Het verkeer wordt in België almaar veiliger en het aantal autodiefstallen daalt. Daardoor daalt de schadelast van de autoverzekeraars fors. Begin deze eeuw bedroeg de schadelast (interne kosten niet inbegrepen) nog 70procent van de verdiende premies. Sinds 2003 is dat teruggevallen tot 50procent.De gemiddelde kosten per schadegeval bij een auto-ongeval bedroegen in 2006 3.316 euro. Daarvan gaat ruim de helft naar materiële schade.De verzekeraars telden ook 37.300 schadegevallen met lichamelijk letsel. De gemiddelde kosten per schadegeval met een lichamelijk letsel bedroegen 14.002 euro.8.416 bestuurders konden in 2006 op de traditionele markt geen betaalbare autopolis vinden. Het merendeel van hen zijn brokkenmakers, bestuurders van wie het rijbewijs een of meer keren vervallen is of die ongevallen veroorzaakten onder verzwarende omstandigheden (dronkenschap, vluchtmisdrijf...).Een op de zes van die bestuurders is jonger dan 25 jaar. Ofwel horen ze bij de vorige categorie, ofwel wilden ze te rijden met auto's van meer dan 110kW (voornamelijk BMW 320 of hoger, maar ook AudiTT, Chrysler 300C of Dodge Viper).Eén segment blijft zwaar verlieslatend, dat van bussen en autocars, waar één ongeval de verzekeraar gemakkelijk enkele miljoenen euro kan kosten.