Met het autosalon in zicht - een moment waarop de prijzenslag in autopolissen telkens weer oplaait - lanceren talrijke verzekeraars nieuwe tariefformules om extra klanten te lokken. Denk maar aan de explosie van de jokers/oscars, de negatieve bonus-malusgraden of de levenslange dekkingen.

Dit jaar lijkt de concurrentie nog scherper te worden, al is het maar omdat met de Nederlandse reus ING een nieuwe en te duchten (internet)speler de ring instapt. Hierna volgt een beknopte, niet exhaustieve lijst van opmerkelijke commerciële initiatieven:ING beet eind november de spits af met de lancering van INGauto.be, een internetspeler die zich naar het voorbeeld van ING Direct in snel tempo een plaats moet verwerven op de markt. Daarmee is ING ook de eerste grootbank in België die zich op grote schaal gaat toeleggen op de verkoop van polissen via het internet.

Doordat ING de makelaar uitschakelt en dus ook een deel van de kosten, hoopt de verzekeraar relatief scherpe prijzen te kunnen aanbieden. Die zouden gemiddeld 20procent onder het marktgemiddelde liggen. ING mikt vooral op goede bestuurders - automobilisten die al minstens enkele jaren zonder schade rondrijden - en eigenaars van personenwagens.Touring Verzekeringen, een directe verzekeraar die deel uitmaakt van de Axa-groep, zocht en vond het ei van Columbus bij de omniumverzekering. Touring Verzekeringen biedt in de aanloop naar het autosalon een nieuwe vorm van omniumverzekering voor auto's. Die houdt het midden tussen een 'kleine omnium' - waarbij men verzekerd is tegen diefstal, brand, aanrijding met dieren of glasbreuk - en een 'grote', waarbij alle eigen materiële schade bij een ongeval of vandalisme vergoed wordt.

De nieuwe tussenformule is eigenlijk een kleine omnium met daaraan toegevoegd een verzekering tegen het totaal verlies van de wagen ('perte totale'). Slotconclusie, eigenlijk is in het nieuwe product alles verzekerd, behalve blutsen en builen. De nieuwe omnium kost 500 euro of de helft minder dan een volledige omnium en is 20 tot 25 procent duurder dan een kleine.Fortis Insurance zoekt het dan weer in een uitbreiding van de waarborg bij de verplichte autoverzekering, dat is de basisverzekering die iedere bestuurder nodig heeft. Aan het contract van de klanten wordt een waarborg toegevoegd die de lichamelijke schade aan de bestuurder altijd vergoedt, zelfs als die schuld heeft aan het ongeval of indien geen andere partij is betrokken.

Het gaat wel om contracten van klanten op de laagste bonus-malusgraad (graad -2), volgens Fortis zijn dat zo'n 360.000 klanten. De waarborg geldt voor alle bestuurders van de verzekerde wagen, ongeacht hun leeftijd. De voornaamste bestuurder van het contract is overigens verzekerd in eender welke wagen.

De waarborg dekt enkel de werkelijk geleden schade. De bestuurder krijgt dezelfde vergoeding die hij zou ontvangen wanneer hij geen schuld aan het ongeval had gehad, inclusief alle gemaakte kosten, morele en esthetische schade en dit tot 250.000 euro.Axa lanceerde deze week dan weer een salonaanbod voor autofinanciering. De bankpoot van de groep biedt gunstvoorwaarden voor de lening op afbetaling van een nieuwe of recente wagen (maximum 2 jaar). De klant kan onder meer de terugbetaling van zijn eerste vervaldag gratis met een maand uitstellen. Daarnaast geniet hij een tariefgarantie van vier maanden na aanvaarding van zijn dossier, waardoor hij het risico ontloopt dat de rentevoet stijgt als zijn wagen later zou worden geleverd.

Ten slotte kan hij tot 110procent van zijn aankoopwaarde (btw inbegrepen) financieren, om de taksen of de verzekering mee te financieren.