uniseksverplichting schudt belgische markt dooreen
Jonge vrouwen zullen een hogere premie betalen voor hun autoverzekering.photo news
Foto: .
Er is al veel over gepraat, maar nu is het zover. De nieuwe omstreden Europese antidiscriminatiewet is ook in België in werking getreden. De wet verbiedt elke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, ook bij het bepalen van verzekeringspremies.

De liberalen en de beroepsfederatie Assuralia wilden dat er een uitzondering werd gemaakt voor levens-, auto- en hospitalisatieverzekeringen, maar kregen in de laatste twee gevallen geen politieke meerderheid achter zich.

Het gevolg is dat België samen met Tsjechië en wellicht ook Luxemburg nu het enige Europese land is waar de autoverzekeraars geen onderscheid meer mogen maken tussen de premies voor mannen en voor vrouwen. Zoals u zaterdag al kon lezen (DS 5januari) zullen vooral de jonge vrouwen (18 tot 30 jaar) daardoor een hogere premie moeten betalen. De jaarlijkse premie van de jonge mannelijke bestuurders zal in veel gevallen dalen. De reden daarvoor is het grote verschil in risicoprofiel tussen beide categorieën (zie inzet en grafiek).

De prijsschommelingen kunnen in sommige individuele gevallen fors zijn. Hoeveel, wilden de zes ondervraagde verzekeraars (Fortis, Dexia, KBC, Ethias, Axa en ING België) niet zeggen. Maar ingewijden gaan er wel van uit dat de meeste prijsaanpassingen - als die er zijn - zullen schommelen tussen de 5 à 10procent.

Bij marktleider Axa kan dat bij een beperkt deel van het klantenbestand zelfs nog beduidend hoger oplopen. Axa verzwaarde in zijn premieberekening de criteria rijervaring en het vermogen van de wagen (kW).

Daardoor zal een meisje van negentien dat bijvoorbeeld aan het stuur wil zitten van een BMW 320, wellicht voor een onaangename verrassing komen te staan.

Maar omdat dit voor autoverzekeraars toch zogenaamde 'slechte risico's' zijn - waaraan het bedrijf eerder geld dreigt te verliezen dan te winnen - zit Axa daar wellicht niet erg mee. Want daar staat tegenover dat de premieaanpassing bij de goede, voorzichtiger automobilisten bijzonder beperkt blijft, en daar is het de Franse verzekeringsmaatschappij duidelijk om te doen.

Hoe de (vrouwelijke) klanten op al die verschuivingen zullen reageren, is voorlopig koffiedik kijken. Misschien dat de jonge vrouwen nu zullen overstappen naar buitenlandse verzekeraars, die vanuit hun eigen land wel nog lagere tarieven aan vrouwen mogen aanrekenen.

Al betwijfelen veel waarnemers of die buitenlandse verzekeraars wel happig zullen zijn op jonge Belgische (brokken)piloten. Niet omdat er juridische obstakels zijn - volgens de beroepsvereniging Assuralia primeert de Europese richtlijn duidelijk op de Belgische wetgeving, inclusief het Belgische contractrecht - maar omdat jonge vrouwelijke bestuurders een beperkt segment zijn, dat bovendien weinig winstgevend is.

De bedreiging van de buitenlandse verzekeraars is veel groter in de hospitalisatieverzekeringen. 'Daar is het moeilijker om te ontsnappen aan de tariefaanpassingen. De prijsschommelingen zullen er groter zijn dan in de autoverzekeringsmarkt en ze treffen ook een veel grotere groep', legt Assuralia-woordvoerder François De Clippele uit. 'Of de premie stijgt of daalt, hangt in die markt in grote mate af van de leeftijdscategorie waarin de verzekeringsklant zich bevindt.'

Volgens De Clippele is het denkbaar dat sommige klantengroepen voor bepaalde verzekeringsgroepen oninteressant worden en, in het geval van een internationale hospitalisatieverzekeraar, afgestoten zullen worden naar een buitenlandse dochter binnen de groep. 'Maar of het zover komt, is voorlopig nog een groot vraagteken', zo houdt de Assuralia-woordvoerder wijselijk nog een slag om de arm.