Stadsbestuur vecht tegen verfransing met kleine percelen grond

Werner Somers (Vlaams Belang) vreest dat Ninove via zijn structuurplan nog zal verfransen. Schepen Freddy Van Eeckhout (CD&V) verdedigt het beleid.

Vanaf 21juni ligt het ruimtelijk structuurplan ter inzage in het stadhuis. Somers uit kritiek op het principe van de ‘verdichting'.‘Liefst 62% van de nieuwe woningen zou in steden gecreëerd moeten worden ...