Kwart leerlingen secundair kan studietoelage krijgen

Meer leerlingen uit het secundair onderwijs komen dit schooljaar voor een schooltoelage in aanmerking. De toelagen liggen ook hoger.

De inkomensgrenzen voor schooltoelagen in het secundair onderwijs worden gelijkgesteld met die van het hoger onderwijs. Doordat die inkomensgrenzen worden opgetrokken, stijgt het aantal leerlingen dat ...