milieuraad

Walter Meersseman blijft voorzitter van de milieuraad. Vera Debaene is ondervoorzitter en Ludo Adriaensen secretaris. De overige leden van de stuurgroep: Sandra Cauwels, Kris Christiaens, Carl De Donder, Sabine Deknudt-Michiels, Luc D'Hont, Hugo Pauwels, Magda Bruggeman, Pätrick Cremelie, Elke Declercq, Martin Debouck, André Deprez, Luc Dewaele, Peter Taelman, Bert Vandebuerie, Wim Vanhoutte, Davy Vanwynsberghe en Jan Vergote. (mvd)